Druskininkų lopšelis—darželis „Bitutė“

Naujienos


 • 2019-09-21

visos nuotraukos

 

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ „BITUTĖJE“

Rugsėjo 17 – 20 dienomis visa lopšelio-darželio „Bitutė“ bendruomenė dalyvavo jau tradicija tapusioje iniciatyvoje „Europos judumo savaitė 2019“. Ši savaitė – didžiausia darnaus judumo kampanija pasaulyje. Šiais metais kampanijos organizatoriai kvietė atkreipti dėmesį į saugų vaikščiojimą ir važinėjimą dviračiais bei jų naudą mūsų sveikatai ir aplinkai.

Druskininkų lopšelis – darželis „Bitutė“  šioje iniciatyvoje dalyvauja jau penktus metus. Savaitės renginių metu vaikai daug vaikščiojo ir artimiau susipažino su miesto apylinkėmis.

Rugsėjo 17 dieną vyko masinis pasivaikščiojimas. 1-2 metų „Žirniukai 1“, „Žirniukai 2“, „Drugelio“, „Saulytės“, „Varpelio“, „Gėlytės“ ir „Laivelio“ grupių vaikai vaikščiodami kieme  tyrinėjo įstaigos teritoriją,  susipažino  su jos erdvėmis. Trimetukai „Voveraitės“, „Zuikučių“, „Pelėdžiukų“ grupių vaikai judumo savaitę pradėjo rungtyniaudami įvairiose estafetėse. Ypač  daug džiugių emocijų mažiesiems suteikė estafečių metu lindimas “tuneliu” bei pasivaikščiojimas po ,,Kalviškių” mikrorajoną.  Ketvirtadienį trijų metų vaikai apėjo aplink  darželio pastatą tiek kartų, kiek jiems yra metų. Keturių metų, „Koriuko“ ir „Širdelės“ grupių vaikai drauge „šiaurietišku žingsniu“ žingsniavo miško takais link Melnyčėlės upelio. Penkių metų  „Boružėlės“, „Žvirbliukų“ ir „Kregždutės“ grupių vaikai miško ir pėsčiųjų takais keliavo link Druskininkų Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyriaus „Saulutė“, o rugsėjo 18 d. su viešuoju transportu keliavo į K. Dineikos sveikatingumo parką ir džiaugėsi ten atrastomis žaidimų aikštelėmis.

Judumo savaitę  užbaigėme  akcija „Diena be automobilio“. Penktadienį visa  bendruomenė atsiliepė į organizatorių kvietimą neužimti įstaigos teritorijoje esančios automobilių stovėjimo aikštelės. Tą dieną iškeičiant automobilį į dviratį, paspirtuką ar kitą nemotorizuotą transporto priemonę. Taigi, šį rytą (rugsėjo 20 d.) visi į darželį keliavome pėsčiomis arba atvykome su įdomiomis „ratuotomis priemonėmis“, tokiomis kaip: paspirtukai, dviračiai, lėlių vežimėliai ar net vaikiški automobiliai. Drauge džiaugsmingai apvažiavome aplink įstaigą, laisvai važinėjomės po jos teritoriją.

Europos judumo savaitės renginiai buvo puiki proga net patiems mažiausiems pajusti ėjimo pėsčiomis, važiavimo dviračiu ar paspirtuku  teikiamą visokeriopą naudą bei džiaugsmą, stiprino tarpusavio draugystę.

Auklėtoja Monika Mažonaitė


 • 2019-09-18

 

AČIŪ tėveliams už aktyvų dalyvavimą susirinkimuose

Šių metų rugsėjo 17 ir 18 dienomis  lopšelio – darželio „Bitutė“ aktų salėje buvo organizuojami susirinkimai tėveliams, kurių vaikučiai šiais mokslo metais lanko ankstyvojo  ir ikimokyklinio amžiaus grupes.

Susirinkimų metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Alytaus vaiko teisių apsaugos skyriaus Druskininkuose patarėja, Vaiva Kirkauskienė ir vyriausioji specialistė,  Janina Matonienė, siekdamos glaudaus bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje pristatė išsamų pranešimą ir diskutavo smurto (visų rūšių) tema.

Įstaigos direktorė, Lina Bagdanavičienė ir Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Jurgita Naruckienė susirinkusius tėvelius supažindino su nauja apmokėjimo už vaikų išlaikymą lopšelyje – darželyje tvarka bei atsakė į tėveliams rūpimus klausimus.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Joana Grigienė


 • 2019-09-17


 • 2019-09-05

SVARBI INFORMACIJA DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARŽELĮ

 

Atkreipiame vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tėvelių dėmesį, kad atsižvelgiant į 2019 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo “ nelieka „ Medicininės pažymos dėl neatvykimo į darbą ar ugdymo instituciją, forma Nr. 094.

Vadovaujantis šiuo pakeitimu, nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. įsigalioja naujas Atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašas.

Pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. T1-99 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ reglamentuota, kad Atlyginimas už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose susideda iš pastovios ir kintamos dalies.

Pastovioji dalis − 40 Eur už mėnesį;

Kintamoji dalis:

• ankstyvojo amžiaus (lopšelio) grupėje – 0,50 Eur už dieną.

• ikimokyklinio amžiaus (darželio) grupėje – 0,90 Eur už dieną.

• priešmokyklinėje grupėje pagal Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintą priešmokyklinės grupės veiklos organizavimo modelį, kurio veiklos trukmė yra 10,5 val.  – 0,90 Eur už dieną. Vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir gaunantiems nemokamą maitinimą, dienos atlyginimo dydis mažinamas gaunama nemokamo maitinimo suma.

Šeimoms, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės nei du Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžiai, pastovios ir kintamos dalies atlyginimo dydį už vaiko išlaikymą mažinti 50 procentų, kai:

• vaiką augina vienas iš tėvų;

• vaikas yra iš šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų;

• vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų įstaigoje nuolatinių studijų forma, bet ne ilgiau iki jam sukaks 24 metai;

• vaikui nustatytas neįgalumas, dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

Pastovios ir kintamos dalies atlyginimo dydį už vaiko išlaikymą mažinti 100 procentų, kai:

• tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą;

• vaikas auga šeimoje, kuriai taikoma atvejo vadyba;

• Druskininkų savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos siūlymu;

• vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos tėvų (globėjų, rūpintojų) kasmetinių, nemokamų atostogų metu;

• vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėnesiais) ne mažiau nei 14 dienų iš eilės;

• vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos dėl ligos (guli stacionare, taikomas sanatorinis gydymas).

Kintamos dalies atlyginimo dydį už vaiko išlaikymą mažinti 100 procentų, kai:

• vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos dėl ligos;

• vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos tėvų (globėjų, rūpintojų) papildomų poilsio dienų metu.

• vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos kai oro temperatūra žemesnė kaip -20o C;

• vaikai nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis, gaisro atveju, vienam iš tėvų nukentėjus nelaimingo atsitikimo metu ir pan.) iki 3 dienų;

Tėveliai, besikreipiantys dėl Atlyginimo dydžio mažinimo pristato šiuos dokumentus:

Pastovios ir kintamos dalies atlyginimo dydžio už vaiko išlaikymą mažinimas 100 procentųprašymą (įstaigos nustatyta tvarka) ir elektronine forma išsaugoto gydymo įstaigos dokumento atspausdintą egzempliorių ( jį galite matyti prisijungę prie vaiko paskyros sistemoje www.esveikata.lt

Kintamos dalies atlyginimo dydį už vaiko išlaikymą mažinimas 100 procentų – prašymą (įstaigos nustatyta tvarka)

Su dokumentu susipažinti galite Druskininkų savivaldybės svetainėje www.druskininkai.lt Skiltyje ŠVIETIMAS SPORTAS ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-146 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

Visais rūpimais klausimais galite kreiptis į įstaigos vadovą bei švietimo skyrių tel. nr. (8-313) 52401


Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“ ieško auklėtojo dirbti  ikimokyklinio amžiaus  grupėje 1 etatu.

Pareigybės rūšis :Darbuotojas, dirbantis pagal  darbo sutartį

Reikalavimai :Aukštasis arba aukštesnysis pedagogo išsilavinimas pagal specialybę;

•   Puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais;

•   Gebėjimas dirbti IKT.

Privalumai: pedagoginio darbo ikimokyklinėje įstaigoje patirtis, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ikimokyklinukais, komunikabilumas, aktyvumas, vadovavimasis pedagogo etika, gebėjimas dirbti komandoje, ankstesnės(-ių) darbovietės (-čių) rekomendacijos.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos duomenis:

1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4.  Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

5.  Gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 09.00 iki 15.00 val.

Dokumentus būtina pristatyti į raštinę arba atsiusti elektroniniu paštu koriukas@gmail.com.


 • 2019-09-11

visos nuotraukos

 

„BITUTĖS“ VAIKAI  KREPŠINIO RINKTINĖS PERGALES!“

Rugsėjo 10 dieną, lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniai kartu su visa darželio bendruomene dalyvavo Respublikinėje akcijoje „DARŽELINUKAI – UŽ KREPŠINIO RINKTINĖS PERGALES!“ skirtą Lietuvos krepšinio rinktinei Pasaulio čempionate palaikyti.

Šią dieną siekėme suteikti vaikams galimybę pasijusti tikrais krepšinio sirgaliais ir dalyviais, didžiuotis Lietuvos atributika, pasimėgauti žaidimais su kamuoliu ir linksmai praleisti laiką su draugais. Spalvingai pasipuošę, su plakatais, skambiais šūkiais ir gera nuotaika mažieji pramogavo savo grupėse, sporto salėje bei lauke.

Smagu, kad vaikai pajuto judėjimo džiaugsmą ir patyrė daug teigiamų emocijų.

Auklėtoja Justina Taraskevičienė


 • 2019-07-03


 • 2019-06-20

visos nuotraukos

 

Olimpinė diena lopšelyje-darželyje „Bitutė“

Lopšelis-darželis „Bitutė“ dalyvauja respublikiniame projekte „Olimpinė karta“.

Minint tarptautinę olimpinę dieną, gražų birželio 12 dienos rytą, vaikučiai, auklėtojos ir jų padėjėjos rinkosi sporto aikštelėje. Šventės  tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, norą kuo daugiau judėti, sportuoti, domėtis sveika gyvensena.

Renginyje dalyviai buvo supažindinti su įvairiomis olimpinėmis sporto šakomis bei  vertybėmis: draugiškumu, pagalba draugui, tolerancija. Estafečių metu buvo naudojami rankinio, futbolo krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos elementai. Daug teigiamų emocijų patyrė vaikai rungtyniaudami įvairiose estafetėse bei kliūčių ruože.  Linksmos buvo  ir kitos rungtys, o gera savijauta ir nuotaika suteikė  norą  kuo daugiau visiems sportuoti.

                                                               Neformaliojo ugdymo mokytojas Žilvinas Matijošaitis


 • 2019-06-20

visos nuotraukos

 

Birželio 6 d. lopšelyje/darželyje "Bitutė" vyko edukacinė veikla "Vitaminų sultys", kurią vedė visuomenės sveikatos specialistė Eglė Akstinaitė kartu su darželio dietiste. "Boružėlės" ir "Kregždutės" grupių vaikai stebėjo vaisių ir daržovių sulčių gamybą, ragavo šviežias obuolių, morkų ir burokėlių sultis. Nors iš pradžių vaikai nedrąsiai paragavo po mažytį gurkšnelį, vėliau daugumai patiko ir net prašė pakartoti. Paragavę visų sulčių nusprendė, kurios jiems skaniausios. Daugumai labiausiai patiko obuolių sultys, o burokėlių sultys vaikams paliko įspūdį tik dėl spalvos, deja ne dėl skonio. Po sulčių degustavimo su vaikais kalbėjome, kad reikia gerti šviežias vaisių ir daržovių sultis, jeigu norime išvengti rimtų susirgimų.

 

Sveikatos priežiūros specialistė Eglė Akstinaitė


 • 2019-06-12

visos nuotraukos

 

Projekto „Aš myliu“ apibendrinimas

Gegužės mėnesį „Laivelio“ ir „Varpelio“ grupių vaikučiai, pedagogės ir tėveliai baigė vykdyti projektą „Aš myliu“.

Projekto tikslas - suvokti save artimiausioje aplinkoje (aš pats, draugai, šeima).

Projekto uždaviniai: mokytis pozityvaus bendravimo su draugais, šeimos nariais bei formuoti teigiamą savęs vertinimą.

Projektas buvo vykdomas keturiais etapais. Sausio mėnesį įvyko pirmasis šio projekto etapas ,,Aš myliu save”. Įvykdžius šį etapą dauguma mažųjų išmoko ne tik taisyklingai parodyti, pavadinti pagrindines kūno dalis, bet ir įgijo praktinių higienos įgūdžių. Patyrė daug džiugių emocijų pramogaujant su vandeniu ir muilo burbulais. Vasario mėnesį įvyko antrasis etapas ,,Aš myliu miegelį”. Vaikučiai išmoko pamilti miego metą, migdydami savo mylimus žaisliukus tėvelių pagamintose lovytėse ir mamyčių pasiūtuose patalynių komplektėliuose. Šis ritualas sustiprino teigiamas vaikų emocijas. Trečiasis etapas ,,Aš myliu draugus“ įvyko kovo mėnesį. Pasibaigus trečiajam etapui mažieji išmoko dalintis vieni su kitais, saugoti draugą – duodant ranką, apkabinti, paglostyti, kai  liūdna - paguosti bei drauge žaisti. Vaikai patyrė daug džiugių akimirkų linksmai leisdami laiką su draugais. Na, o balandžio ir gegužės mėnesiais vyko baigiamasis projekto etapas ,,Aš myliu savo šeimą“. Balandžio mėnesį tėveliai pagamino plakatus ,,Mano šeima“. Žiūrinėdami juos, vaikučiai grožėjosi savo šeimomis, patyrė daug teigiamų emocijų. Gegužės mėnesį puoselėjo meilę savo šeimos nariams, džiugindami juos dainelėmis ir šokiais.

Projektas įgyvendintas sėkmingai, nes dauguma vaikų geba pajausti saugų bendravimą su draugais bei įgijo pasitikėjimą savimi.

Nuoširdžiai dėkojame ,,Laivelio“ ir ,,Varpelio“ grupių vaikučių tėveliams už aktyvų dalyvavimą projekte ,,Aš myliu“.

                                                                                „Laivelio“ grupės auklėtoja Ligita Radiukevičienė


 
 • 2019-05-27

 

„Aš – Europietis“

Lietuvos narystės ES 15 metų jubiliejaus proga, Alytaus Europa Direct informacijos centras surengė regioninį jauno amžiaus europiečių piešinių konkursą., skirtą Europos dienai. Visi Dzūkijos krašto vaikai pasitelkę vaizduotę ir kūrybiškumą galėjo dalyvauti šiame konkurse. Tikslas buvo skatinti vaikų gebėjimus kurti, stebėti pasaulį, pažinti jame save, formuoti pilietinį sąmoningumą.

Dalyvavo ir mūsų lopšelio- darželio „Bitutė“ mažieji dailininkai. Mums pasisekė! „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinis Vilius Kalėda laimėjo trečią vietą. Buvo apdovanotas diplomu ir atminimo dovanėle. Džiaugiamės jau ne pirmu Viliuko laimėjimu ir linkime tolimesnės sėkmės žengiant mokyklos takeliu.

 

                          „Pelėdžiukų“ grupės auklėtoja Danguolė


 • 2019-05-27

visos nuotraukos

 

Gegužės 5 dieną minima Pasaulinė rankų higienos diena, todėl gegužės 17 d. "Pelėdžiukų" ir "Voveraičių" grupėse, taip pat 23 d. "Koriuko" grupėje, lopšelyje/darželyje "Bitutė", vyko edukacinė pamokėlė vaikams "Švarios rankytės - sveiki vaikai". Pamokėlę vedė visuomenės sveikatos specialistė Eglė Akstinaitė, kuri kalbėjo su vaikais apie rankų higieną. Papasakojo, apie mikrobus, esančius ant rankų, kurie sukelia infekcines ligas. Paaiškino, kad būtina plauti rankas, jeigu nori apsaugoti save ir aplinkinius nuo ligų. Priminė kada reikia plauti rankytes ir kodėl tai reikia tai daryti, tuomet kartu su vaikais atliko rankų plovimo žingsnelius. Vėliau vaikai galėjo pamatyti kiek "mikrobų" yra ant jų rankyčių. 

Visuomenės sveikatos specialistė Eglė Akstinaitė,


 • 2019-05-20

visos nuotraukos

 

Edukacinis projektas „Magiški kiaušiniai“

 

Tai unikalus projektas sukurtas tiems, kurie nori išvysti mažą stebuklą – skylančius kiaušinius ir išsiritančius mažus viščiukus. Projektas suteikia galimybę stebėti, kaip į pasaulį ateina nauja gyvybė.

Mūsų įstaigoje šis edukacinis projektas vyko nuo gegužės 6 iki gegužės 17 dienos. Į lopšelį- darželį buvo atvežta visa reikalinga įranga sėkmingam viščiukų išsiritimui ir tolimesniam laikymui. Vaikai stebėjo kaip inkubatoriuje viščiukai ritasi iš kiaušinių, o vėliau, kaip auga savo namelyje. Ne tik ugdytiniai, bet ir visi įstaigos darbuotojai bei tėveliai turėjo galimybę pamatyti iš arti gyvybės atsiradimą, stebėti bejėgį, ką tik išsiritusį paukštelį ir laikyti rankose jau sutvirtėjusį ir paaugusį viščiuką. Projekto metu vaikai ne tik stebėjo ir rūpinosi mažaisiais augintiniais, bet ir gilino žinias apie paukščių gyvenimo ciklą, kūno dalis, kalbėjo apie pavasarį grįžtančius paukščius, piešė viščiukus, galvojo jiems vardus.

Šis projektas vaikams suteikė galimybę susipažinti su gyvybės atsiradimu, patiems prižiūrėti ir pasidžiaugti jau paaugusiais viščiukais. Juk kai kuriems tai vienintelė galimybė pažinti ir stebėti gyvybės atsiradimą.

Visai darželio bendruomenei tai suteikė daug teigiamų emocijų. Tokie projektai svarbūs ne tik pažintine prasme, taip ugdomas vaikų atsakingumas ir rūpestingumas.

Auklėtoja Justina Taraskevičienė


 • 2019-05-19

visos nuotraukos

 

„Judėjimas- sveikatos šaltinis“

Gražų gegužės rytą, trimečių „Koriuko“ ir „Širdelės“ grupių vaikai, sportiškai nusiteikę,  susitiko lopšelio- darželio sporto aikštyne, paskutinį kartą šiais mokslo metais  tarpusavyje draugiškai parungtyniauti.

Sportinių estafečių : „Nuridenk kamuolį“, „Peršok per lanką“, ir „Surink spalvotus kamuoliukus“ metu vaikai buvo azartiški, vyravo teigiamos emocijos. Džiugu ir gera matyti, kad vaikai jau moka sustoti į vieną eilę, o atlikę užduotį žino, jog reikia bėgti ir stoti į eilės galą.

Už pagalbą organizuojant ir įgyvendinant šį projektą esame dėkingi neformaliojo ugdymo mokytojui Žilvinui Matijošaičiui.

Tikimės, kad per vasarą vaikai paūgėję ir sustiprėję, rudenį vėl noriai sportuos, žais, bendraus... .

 

Auklėtojos Alma, Asta ir Dana


 • 2019-05-13

visos nuotraukos

 

Neseniai teko matyti filmą „Kartą po dvidešimt metų“ („Однажды двадцать лет спустя“, 1980 m.), kuris privertė pagalvoti, kas gyvenime išties yra svarbu... Trumpu filmo turiniu noriu pasidalinti su jumis.

Televizijos korespondentas kūrė laidą, į kurią pasikvietė savo klasės draugus, baigusius mokyklą prieš dvidešimt metų. Savo klasiokams uždavė du klausimus: ką gyvenime pasiekėte ir ko dar tikitės iš gyvenimo?

Visi buvę klasės draugai  turėjo kuo pasigirti: vienas parašė knygą, kitas  sukūrė formulę, trečias džiaugėsi aukštomis pareigomis, o pagrindinė filmo herojė – buvusi klasės seniūnė, pirmūnė – sėdėjo tyliai.  Ji tuo metu prisiminė savo gyvenimą, kuris ...  sukosi tik apie vaikus, nes turėjo didelę šeimą – dešimt vaikų...

Kai televizijos korespondentas paklausė, ką gyvenime pasiekėte?, ji išdidžiai atsakė: „Aš esu mama“.

O ką mes atsakytume į šį klausimą?..

Ačiū mūsų darželio „Širdelės“ grupės auklėtojoms Astai ir Sandrai, kad subūrė gražiai bendrystei.

Gegužės 9-osios pavakarę „Širdelės“  grupės vaikai ir jų tėveliai rinkosi į sporto šventę ,,Aš, tėtis ir mama – kartu sportuojanti šeima“. Susirinkusios šeimos – mamos ir tėčiai su savo atžalomis – nekantravo savo jėgas išbandyti įvairiausiose rungtyse. Linksmas ir kūrybiškas „Bitutės“ darželio neformalaus ugdymo (kūno kultūros) mokytojas Žilvinas pristatydamas estafetes prajuokino ne vieną tėtį ir  mamą, kuriems teko lįsti per siaurą tunelį, prisiminti kaip reikia greitai bėgti ar važiuoti su  keista riedlente. Ypatingo visų dalyvių susidomėjimo sulaukė užduotis – spalvotų kamuoliukų rinkimas. Tėveliai tarpusavy juokavo, kad dabar tikrai žinos, kaip namuose žaislus susitvarkyti greitai ir be pykčio.

Šventė buvo smagi ir nuotaikinga. Mes, tėveliai ir mamytės, turėjome dar vieną puikią progą pasididžiuoti savo „pasiekimais“ – savo vaikais. Dar kartą dėkojame šventės organizatoriams ir lauksime naujų bendrų švenčių.

„Širdelės“ grupės tėveliai

Jolita ir Egidijus Balčiai


 • 2019-05-13

visos nuotraukos

 

Druskininkų lopšelyje-darželyje "Bitutė" gegužės 6- ąją buvo minima Judėjimo sveikatos labui diena. "Pelėdžiukų", "Voveraičių" ir "Zuikučių" grupių vaikai ėjo į "Saulės" mokyklos stadioną žaisti aktyvius žaidimus. Jų metu atliko rytinę mankštelę, pasportavo darydami įvairius fizinius pratimus. Renginį organizavo visuomenės sveikatos specialistė Eglė. Renginio tikslas - žaidimo metu išmokti ir prisiminti kuo daugiau fizinių pratimų, skatinti vaikų fizinį aktyvumą.   

Visuomenės sveikatos specialistė Eglė


 • 2019-05-13

visos nuotraukos

 

Gegužės 9 d. "Zuikučių" grupės vaikučiai tėveliams rodė vaidinimą "Dangus griūva". Nė vienas "zuikutis" neliko be vaidmens. Po vaidinimo tėveliai išgirdo daineles apie kiekvieną personažą, o mamytės ir močiutės buvo apdovanotos "zuikučių" pagamintomis karūnomis. Džiaugėsi tėvelių širdys matydamos tiek daug įdėto vaikų ir auklėtojų darbo.


 • 2019-05-10

visos nuotraukos

 

Po šaltos nakties liūdnos pasekmės 

Po pakankamai šaltos nakties ,,Voveraičių” grupės vaikai, lydimi auklėtojos ir auklėtojos padėjėjos, išsiruošė aplankyti žydinčio sodo. Liūdna, kad daugybė obelų žiedų parudavę, kitaip tariant, pakąsti šalnos, o nušalęs žiedas vaisiaus neužmegs.

Mūsų išvykos tikslas – stebėti žiedo sandarą, spalvą, pajusti malonų kvapą. Rankoje laikydami obels šakelę vaikai suprato, kad žiedai skirtingų spalvų ir formų. Įsitikino, kad raudoni žiedai stipriau kvepia, negu balti.

Vaikai žinojo, kad augalai sėkmingai augtų, jiems reikia šviesos, drėgmės ir šilumos. Faktas pasitvirtino - šilumos praeitą naktį nebuvo ir vaismedžiai nukentėjo.

Sugrįžę į grupę visi apgailestavo dėl šalnos padarinių ir dalijosi įspūdžiais tarpusavyje, apie žiedais nusėtą sodą.

                                      Auklėtoja Onutė.


 • 2019-05-10

 

Balandžio 8 dieną lopšelis  - darželis „Bitutė“  sulaukė svečių iš  Žemaitijos regiono ugdymo įstaigų. Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąją patirtimi. Viešnios apžiūrėjo įstaigos grupes, pagalbos mokiniui  specialistų kabinetus, stebėjo veiklas, bendravo su dirbančiais pedagogais.


 • 2019-05-03

visos nuotraukos

 

Atvira ugdomoji veikla – šventinis rytmetis „Rid, rid, rid margi margučiai“.

Š.m. balandžio 23 dieną „Žirniukų“ grupės auklėtojos Justina Taraskevičienė ir Alma Laučienė mažuosius grupės ugdytinius bei įstaigos koleges pakvietė į šventinį rytmetį „Rid, rid, rid margi margučiai“.

Šventės tikslas – ne tik pasidalinti šventiniu džiaugsmu, bet ir pasidžiaugti margučių raštais bei spalvomis, sužinoti apie Velykų šventės tradicijas.

Pirmoji mažuosius aplankė Velykų Bobutė, kuri vaikams papasakojo iš kur atsiranda kiaušinis ir kaip jis tampa margučiu. Vėliau į svečius užsuko ir Kiškutis, kuris buvo baisiai nusiminęs, nes skubėdamas pas vaikus pametė margučius. Vaikai buvo labai geri ir pasisiūlė padėti – visi kartu surado grupėje pamestus kiaušinukus. Kiškutis norėdamas atsidėkoti pasiūlė kartu su juo pašokti ir padainuoti. Po linksmybių laukė dar viena pramoga – kiaušinių ridenimas. Mažiesiems labai patiko, tik gaila, kad margučiai greitai dužo. Na, o kai margučius baigėme ridenti, Kiškutis papasakojo, kad skubėdamas pas vaikus rado tris didelius, baltus ir labai liūdnus kiaušinius, o liūdni jie buvo todėl, kad kažkas užmiršo juos numarginti. Velykų bobutė pasiūlė pralinksminti kiaušinius ir papuošti juos įvairiausiomis spalvomis.

Iškeliaudami Kiškis ir Velykų bobutė padovanojo vaikams po saldų kiaušinuką ir atsisveikino iki kitų metų.

 

Auklėtojos Justina Taraskevičienė ir Alma Laučienė


 • 2019-04-30

visos nuotraukos

 

„Judrūs vaikai- gamtos draugai“

Balandžio 25 dieną lopšelio- darželio „Bitutė“ „Žvirbliukų“, „Kregždutės“ ir „Boružėlės“ grupių vaikai drauge su auklėtojomis bei auklytėmis dalyvavo respublikinėje akcijoje „Judrūs vaikai – gamtos draugai“, kurią organizavo RIUKKPA. Neformaliojo ugdymo mokytojas Žilvinas skatino vaikus netradiciškai, per žaidimą „tvarkyti“ lopšelio- darželio kiemą. Kiekvienai grupei buvo paskirta teritorija, kurioje reikėjo rasti 3 plastikinius butelius, 30 spalvotų, mažų kamštelių, 15 kamuoliukų bei 10 popieriaus gniūžčių. Visi labai stengėsi kuo greičiau surinkti „šiukšles“ ir pasidžiaugti gražia, tvarkinga lopšelio –darželio teritorija. Žaisti, bėgioti smagiau ir saugiau, kai aplinka sutvarkyta ir surinktos šiukšlės!

 

Socialinė pedagogė Virginija Sorakaitė- Šeško

Neformaliojo ugdymo mokytojas Žilvinas Matijošaitis


 • 2019-04-30

visos nuotraukos

 

„Sportuojame su tėveliais“

Balandžio 23, 24, ir 25 dienomis lopšelyje- darželyje „Bitutė“ vyko renginys „ Sportuojame su tėveliais“, kurio tikslas- skatinti vaikų fizinį aktyvumą, bendradarbiauti su tėvais rengiant bendras sporto popietes ir motyvuoti tėvus sportuoti kartu su atžalomis. Renginyje dalyvavo  „Pelėdžiukų“, „Voveraičių“ ir „ Zuikučių“ grupių vaikai bei jų tėveliai. Dalyviai turėjo įveikti 5 rungtis: ridenti kamuolį, sukeisti kepurėles, pralįsti pro lanką, šuoliuoti su dideliu kamuoliu ir rinkti kamuoliukus. Popiečio metu aidėjo džiaugsmingi vaikų šūksniai, plojimai, mažų ir didelių veidus puošė nuoširdžios šypsenos. Smagu, kai ateina tėveliai į darželį ir kartu su savo atžalomis dalyvauja veiklose, tuomet vaikai jaučiasi labai svarbūs ir ypatingi. Dėkojame atvykusiems tėveliams, kurie geranoriškai sutiko pasportuoti.

Neformaliojo ugdymo mokytojas Žilvinas Matijošaitis


 • 2019-04-26

visos nuotraukos

 

Bendradarbiavimo atgarsiai ... „ Pavasario saulė prašvito meiliai“

Siekdama  bendradarbiauti: dalintis gerąja patirtimi, tobulinti ugdymo procesą,  prieinamumą ir visapusiškumą, lopšelio- darželio „Bitutė“ bendruomenė  visada noriai  dalyvauja „Saulės“ pagrindinės mokyklos organizuojamuose renginiuose.

Balandžio mėnesio pirmoje pusėje lietuvių kalbos mokytojos: R. Truskienė, R. Jaskelevičienė ir V. Dudzinskienė kartu su mokiniais lankėsi mūsų įstaigoje. Mokyklinukai skaitė pasakas ,,Voveraičių”, ,,Pelėdžiukų” ir ,,Kregždutės” grupių vaikams. Jie atėjo pasipuošę kaukėmis, ir nusiteikę geranoriškam bendravimui su mažaisiais draugais. Vaikai klausėsi pasakų: ,,Ežio namas”, ,,Jonas pas čigonus”,

,,Pasaka apie Dominyką”, ,,Ožka ragožka”, ,,Dangus griūva”, ,,Kiškio lūpos”, ,,Dvylika brolių juodvarniais lakstančių”, ,,Lapė ir vilkas”. Vėliau aptarė jų turinį bei aiškinosi ko pamoko šios pasakos.

Negalime nepasidžiaugti ir balandžio 18 dieną vykusiu renginiu ,,Pavasario saulė prašvito meiliai...“. Pasiklausyti priešmokyklinių klasių koncerto ruošėmės  jau nuo pat ryto, nes keliavome ne tik susitikti su buvusiais darželio auklėtiniais, bet labai norėjome pasidžiaugti  ir pasidalinti savo nuveiktais darbais- mokyklos fojė demonstruojama bendra piešinių paroda velykine tematika, bei sušokti ir vyresniuosius draugus išmokinti projekto metu ,,Visa mokykla/darželis šoka“  išmoktus tautinius šokius.  Iš mokyklos grįžome pakylėti, su gera nuotaika, šypsena ir dovanomis.

Dėkojame mūsų nuoširdiems ,,kaimynams“ už bendravimą ir bendradarbiavimą!

 

Auklėtoja Onutė ir meninio ugdymo pedagogė Rūta


 

 • 2019-04-26

visos nuotraukos

 

” MAŽŲJŲ VELYKĖLĖS SU KIMOČIAIS“

Balandžio 23-ąją lopšelyje –darželyje „ Bitutė“  vyko Velykinė šventė, kurios metu vaikų jausmams ir emocijoms reikštis  padėjo emociniai žaislai Kimočiai.

Tarpininkaujant Kimočiams, Velykų papročių tematika buvo žaidžiami muzikiniai žaidimai.

Vaikučiai drauge su Dobilėliu žadino, sveikino nuostabų pavasario rytą, ieškojo šypsenos ir mokėsi skleisti laimę. Susidraugavę su Dobilėliu, paridenę didelius, margaspalvius margučius, vaikučiai su „stebuklingais“ lapais keliavo pas Katiną „ bosą“ į svečius. Pakeliui iš popieriaus formavo spalvotus kiaušinius, linksminosi ir šoko jau pamėgtą „ Batų šokį“. Šventei įpusėjus vaikus aplankė rūpestinga Balandė- Meilė, kuri mokė vaikus dalintis ir būti laimingais. „Mažųjų Velykėlių“  šventę vainikavo margučių ridenimas.

Meninio ugdymo pedagogė Rūta Marcinonienė


 • 2019-04-24

visos nuotraukos

 

„Darom 2019“

„Darom“ – kasmetinė visuotinė akcija, kuomet visoje Lietuvoje renkamos šiukšlės. Balandžio 19 -ą dieną lopšelis – darželis Bitutė prisijungė prie šios akcijos, kuri jau 12 metų skatina Lietuvos gyventojų ekologinį mąstymą, pilietiškumą  bei socialinį aktyvumą. Vyresniųjų grupių vaikai drauge su auklėtojomis ir auklytėmis keliavo į šalia esantį parką rinkti šiukšlių,  jaunesniųjų grupių vaikučiai  švarinosi darželio teritorijoje. Tikime, kad visi įsijungę į talką, mokės prižiūrėti aplinką ir vertins kitų žmonių darbą.


 • 2019-04-11

visos nuotraukos

 

Atvira veikla “Pirštukų žaidimai”

Pirštukų žaidimai- labai mėgstama, nepabostanti ir smagi vaikų veikla darželyje. Tarp žaidžiančiųjų sukurianti paslaptingą, žaismingą nuotaiką, jaukumą. Kovo 29 dieną Druskininkų lopšelyje- darželyje “Bitutė”, “Laivelio” grupėje, auklėtoja Jurgita Večkienė pakvietė atvykti ir stebėti jos atvirą veiklą “Pirštukų žaidimai”.

Veiklos tikslas- lavinti smulkiąją motoriką, įsiminti pirštukų “vardus”, plėsti vaikų žodyną, lavinti fantaziją ir kūrybiškumą. Ugdymo raktas- pavyzdys ir pamėgdžiojimas. Auklėtoja sekė pasaką apie brolių pirštelių nuotykius miške, iliustruodama ją imitaciniais judesiais ir trumpomis, nesudėtingomis dainelėmis. Vaikai aktyviai įsitraukę klausėsi ir rodė judesius, pritarė dainuodami. Vėliau ugdytiniai atliko  veiklas grupelėse- stengėsi žnybtukais sugauti ir įdėti į kibirėlį spalvotą pūkutį bei, naudodamiesi pipetėmis, “piešė” lietaus lašelius.

Auklėtoja Jurgita Večkienė


 • 2019-04-09

visos nuotraukos

 

„ Kiškis ir lapė “

Balandžio 2 -ąją  paminėję Tarptautinę vaikų knygos dieną, visą savaitę vykdėme veiklas, skirtas mažųjų knygoms, pasakoms bei jų herojams. Grupėse šurmuliavo pasakų veikėjai, darželinukai vaidino ir iliustravo  knygeles. „Pelėdžiukų “ grupės vaikai drauge su auklėtojomis visus pakvietė pasižiūrėti vaidinimo. Parodėme latvių liaudies pasaką „Kiškis ir lapė“. Pasaka ir jos personažai visiems suteikė daug gerų emocijų.

    Auklėtoja Dana Auguvienė


 • 2019-04-09

visos nuotraukos

 

Atvira ugdomoji veikla ,,Protingi ir išdykę skaičiai‘‘

Ikimokyklinio ugdymo ,,Zuikučių grupėje‘‘ kovo 28 dieną vyko atvira ugdomoji veikla ,,Protingi ir išdykę skaičiai.

Veiklos tikslas – lavinti supratimą apie skaičius, pažinimo įgūdžius.

Veiklos uždaviniai –   sužinoti, kad išmokę skaičiuoti geriau pažins pasaulį. Aiškintis, ką galima skaičiuoti, kaip reikia skaičiuoti, kokie yra skaičiavimo būdai (pridėjimo, atėmimo). Pratintis skaičiuoti, nusakyti daiktų skaičių, lyginti, grupuoti, atlikti įvairias užduotis.

Ryto rate pasisveikinę ir pasidaliję jau įgytomis žiniomis apie skaičius, skaičiavimą, jų būtinumą mūsų gyvenime, vaikai keliavo į ugdomuosius kampelius atlikti jiems paskirtų užduočių. Veiklos metu visi buvo aktyvūs, drąsūs, noriai atliko visas jiems skirtas užduotis.  Džiaugėsi savo pasiektais rezultatais. Veikla pavyko, įgyvendinti iškelti uždaviniai ir tikslas.  

Auklėtoja Zosė Smaliukienė


 • 2019-04-09

visos nuotraukos

 

Mankšta K. Dineikos parke

Gražus pavasario oras vilioja ilgiau būti lauke. Mes, mažieji „Bitutės“ penkiamečiai, saulėtą trečiadienio rytą nutarėme pramogauti, nuvykti į K. Dineikos sveikatingumo parką.

Tęsdami projektą „Mažais žingsneliais į sveikatos šalį“ „Pelėdžiukai“, „Voveriukai“ ir „Zuikučiai“ sveikatingumo parke susitikome su fizinio aktyvumo trenere Laima Butkevičiene. Įsiamžinę bendrai nuotraukai, stojome mankštintis. Trenerė parodė pratimus su gumomis, apšilimo ir kvėpavimo pratimus, po to nusileidome prie kaskadų. Klausėmės krintančio vandens „muzikos“, kvėpavome jonizuotu oru., stebėjome, kaip gerai pasimankštinus nebaisus ir 7 laipsnių Ratnyčėlės vanduo. Tai įrodė besimaudydama trenerė.

Pasigrožėję pavasariška gamta, smagiai pasimankštinę sugrįžome į darželį. Už pagalbą įveikiant nemažą atstumą, esam dėkingi miesto autobusų parkui ir 4 –tojo maršruto vairuotojui.  Už  palydėjimą  ir atminimo kadrus dėkojame Roko ir Mato mamytėms.

 Auklėtoja Danguolė


 • 2019-04-08

 

Saugaus eismo dienai paminėti, Druskininkų visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą Eglė Akstinaitė lopšelyje-darželyje "Bitutė", "Zuikučių" grupėje organizavo edukacinę pamokėlę vaikams apie saugų eismą mieste. Mokė pažinti kelio ženklus, kelių eismo taisykles, atsargiai bei atsakingai elgtis šalia kelio ir einant per pėsčiųjų perėją.  Vaikai išsprendė kryžiažodį ir atliko testą taip įtvirtindami žinias apie saugų eismą.

 

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė,

vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą Eglė Akstinaitė


 • 2019-04-05

visos nuotraukos

 

Atvira ugdomoji veikla „Aš myliu spalvas“

Šių metų kovo 20 dieną, ,,Laivelio“ grupėje vedžiau atvirą ugdomąją veiklą „Aš myliu spalvas“. Veiklą stebėjo mūsų įstaigos pedagogai bei  lopšelio- darželio „ Žibutė“ mokytoja Laimutė Balčytė  ir Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Naruckienė.

Veiklos tikslas - ugdyti mažųjų meilę spalvoms bei suvokimą, kad jos teikia teigiamų emocijų. Uždaviniai - įtvirtinti žinias apie geltoną ir mėlyną spalvas; susipažinti su žalia spalva, Kimochis personažų pagalba; veikti kūrybiškai aplinkos pažinimo ir meninės veiklų metu.

Ugdomąją veiklą pradėjome pasisveikinę ir gausių vaizdinių priemonių ir žaidimų pagalba įtvirtinome žinias apie geltoną ir mėlynas spalvas. Vėliau emocingų Kimochis personažų Debesėlio ir Dobilėlio pagalba susipažinome su žalia spalva. Daug smagių akimirkų mažiesiems suteikė dalyvavimas aplinkos pažinimo ir meninėje veiklose. Ypatingai vaikučiams patiko meninės veiklos metu žaliais guašo dažais ir dažytojo teptukais spalvinti Dobilėlį, išpjautą iš polistireninio putplasčio. Pasidžiaugę savo pasiektais rezultatais, veiklą pabaigėme linksmu šokiu su spalvotu parašiutu.

Ugdomosios veiklos ,,Aš myliu spalvas“ metu vaikučiai buvo susidomėję, aktyvūs, patyrė naujų įspūdžių, bendravimo džiaugsmą ir meilę spalvoms. Džiugu, kad mažieji jau geba pažinti  pagrindines spalvas – geltoną, mėlyną ir žalią.

 

                                                                               ,,Laivelio“ grupės auklėtoja Ligita Radiukevičienė


 • 2019-04-03

visos nuotraukos

 

„Svečiuose pasaka“

Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno gimtadieniu – balandžio 2 –ąją.  Šią dieną gražiai paminėjo lopšelio-darželio „Bitutė“ bendruomenė. Grupėse nuo pat ryto šurmuliavo įvairūs vaikiškų knygelių ir pasakų personažai(ir vaikai, ir suaugę), kurie buvo puikūs: akį džiugino princesės ir piratai, karlsonai meškinai, zuikiai, ožkos, liūtai, bitės ir dar daug kitų veikėjų. Susirinkusius salėje nustebino auklėtojų suvaidinta lietuvių liaudies pasaka „Ropė“. Vėliau visi pasakų herojai drauge linksminosi bei šoko.

Po linksmybių su dideliu susidomėjimu žiūrėjo ir  klausėsi auklėtojos  Jurgitos  įgarsinto ir pamokančio „Stebuklingos skraidančios Moriso Lesmuro knygos“ pasakojimo.

Visą šią savaitę  grupėse vyks veiklos, skirtos vaikų knygoms, pasakoms bei jų herojams.

Dėkojame tėveliams bei lopšelio- darželio „ Bitutė“ bendruomenei už gražią šventę!

 

Meninio ugdymo pedagogė Rūta Marcinonienė.


 • 2019-04-02

visos nuotraukos

 

Balandžio 2- oji Tarptautinė autizmo supratimo diena

Šią dieną Lietuvos autizmo asociacija kvietė švietimo įstaigų bendruomenės narius kartu sodinti Supratimo medį, kuris visiems bylotų apie viltį, išmintį ir bendrystę. Prisidėdami prie šios gražios akcijos lopšelio – darželio „Bitutė“ kieme pasodinome 3 medelius: beržą, eglę ir ąžuolą. Tikime, kad supratimas, bendruomenės potencialas, mūsų visų išmintis, pagalbos efektyvumas augs drauge su  pasodintais medeliais.


 • 2019-04-02

visos nuotraukos

 

Kovas - sąmoningumo  didinimo mėnuo  BE PATYČIŲ

2019 metais, minint nacionalinės „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetį, „Vaikų linija“ nusprendė šią iniciatyvą transformuoti, išplėsti ir pakvietė visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį skaudinimą, jungtis prie sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė švietimo ir ugdymo įstaigas bei visas aktyvias organizacijas savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.

Prie šios gražios iniciatyvos prisijungė ir mūsų lopšelis - darželis „ Bitutė“, renginiuose dalyvavo visa bendruomenė. Pirmąją kovo savaitę papuošėme „ Draugystės medį“.  Su vyriausiais lopšelio –darželio vaikais aplankėme draugus  „Saulės“ pagrindinėje mokykloje. Drauge  su priešmokyklinių klasių vaikais šokome, linksminomės ir smagiai leidome laiką. Dalyvavome draugiškoje SEU olimpiadoje „Dramblys“, žiūrėjome ir aptarėme pamokančius filmukus „Katės namai“, „ Bjaurusis ančiukas“, kartu su Kake Make bei Netvarkos Nykštuku  mokėmės tinkamo elgesio su draugais. Teatriukas „Smagumėlis“ pristatė nuotaikingą, muzikinį, pamokantį spektakliuką patyčių tema „ Mergaitė Doli ir besotė Liga“, kuris vaikams paliko labai didelį įspūdį. Svarbu nuo mažens vykdyti patyčių prevenciją, kad užaugintume asmenybes, kurie mokėtų bendrauti, bendradarbiauti, saugiai jaustųsi draugų būryje, darbe, visuomenėje.

 

Socialinė pedagogė Virginija Sorakaitė- Šeško


 • 2019-04-01

visos nuotraukos

 

,, Aš myliu draugus‘‘

Draugystė padeda vaikams augti, pažinti pasaulį, suteikia drąsos išbandyti įvairias veiklas, skatina gerai praleisti laiką kartu. 

Ankstyvajame amžiuje mažiesiems labai svarbūs žaislai ir erdvė aplink juos,  į kurią negalima brautis. Žaislų negalima atimti, pastatyto bokšto – sugriauti, o vaikų grupėje to tikėtis yra naivu. 

Šių metų kovo mėnesį įvyko projekto ,,Aš myliu“ trečiasis etapas - ,,Aš myliu draugus“. Šio etapo metu ,,Laivelio“ ir ,,Varpelio“ mažuosius mokėme dalintis vieni su kitais, saugoti draugą – duodant ranką, apkabinti, paglostyti, kai  liūdna - paguosti bei drauge žaisti.

Lovytė, drabužėliai, žaislai – apie visa tai kiekvienas mažylis užtikrintai sako „mano“. Vaikai, skirtingai nei suaugę, savo daiktus suvokia kaip savo paties dalį, todėl jie taip skausmingai reaguoja į bendraamžių bandymus užvaldyti jų žaislus, tai atrodo kaip kėsinimasis į jo paties asmenį. Vaikučius dalintis, kad liktų ir kitam draugui, mokė socialinė pedagogė Virginija.

O šįo projekto etapą pabaigėme sportine pramoga ,, Zuikis ir jo draugai “ . Mažieji patyrė daug džiugių akimirkų pramogaudami drauge.

                                                                                ,, Laivelio” grupės auklėtoja Ligita Radiukevičienė


 • 2019-03-26

visos nuotraukos

 

Šių metų kovo 19-ają dieną, Druskininkų visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą Eglė Akstinaitė lopšelyje-darželyje "Bitutė", „Žvirbliukų“ grupėje organizavo edukacinę pamokėlę vaikams "Saldžių sapnų". Kalbėjo su vaikučiais apie miegą ir jo reikšmę, mokė atsipalaiduoti prieš miegelį, žaidė žaidimą "Tylos karalius". Paaiškino, kad viena iš vaistažolių, kurios kvapas ramina ir atneša saldų miegelį yra levanda. Vaikai spalvino mandalas, kuriose pavaizduota nakties meto simbolika - mėnuliukai ir žvaigždutės.


 • 2019-03-24

visos nuotraukos

 

Draugystės takeliu

„Kregždutės“ ir „Žvirbliukų“ grupės vykdo projektą „Draugystės takeliu“. Su vaikais kalbame apie draugystę, mandagumą, mandagumo žodelius - ačiū, prašom, atsiprašau, diskutuojame koks turėtų būti draugas, kas yra draugystė. Projekto metu vaikai piešia, karpo, klijuoja, gamina dovanėles draugams. Visi drauge susitikę aktų salėje, žaidėme žaidimus, vaikai deklamavo eilėraščius, smagiai leidome laiką ir atsisveikinome iki kito susitikimo.       

Auklėtojos Edita ir Danutė


 • 2019-03-21

visos nuotraukos

 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ II-asis etapas

Kovo 20 d. Druskininkų sporto centre vyko Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ II-asis etapas. Projektą organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Šis sportinis rytmetis sukvietė ugdytinius iš 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Renginyje dalyvavo Druskininkų lopšelių - darželių „Bit

Druskininkų lopšelis—darželis „Bitutė“

Ateities g. 22, Druskininkai

Telefonas: 8-313 53816

El.paštas: koriukas@gmail.com

Druskininkų lopšelis—darželis „Bitutė“. Jeigu turite klausimų, susisiekite telefonu Druskininkuose 53816