Druskininkų lopšelis—darželis „Bitutė“

Apie mus


      Lopšelis – darželis „Bitutė“ pradėjo dirbti 1985 metų spalio 15 dieną.

      Įstaigos pagrindinė veiklos sritis  – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas. Kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir įstaigos nuostatais.

      Vaikai ugdomi gimtąja lietuvių kalba. Lopšelio – darželio „Bitutė“ pedagogai priešmokyklinio  ugdymo procesą organizuoja vadovaudamiesi  Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Nuo 2015 metų  ikimokyklinukų ugdymo procesas vyksta pagal Druskininkų lopšelio- darželio „Bitutė" ikimokyklinio ugdymo programą ,,Laimingos vaikystės link“.

      Įstaiga įsikūrusi pačiame naujausiame Druskininkų miesto Kalviškių mikrorajone, kuriame gyvena daug jaunų šeimų ir jų atžaloms patogu lankyti mūsų lopšelį - darželį. Šalia lopšelio- darželio yra „Saulės“ pagrindinė mokykla. Tai sukuria prielaidas betarpiškam bendravimui,  dalijantis gerąja darbo patirtimi su kolegomis ir analizuojant ugdymo proceso tęstinumą bei rezultatus.

      Šalia lopšelio - darželio „Bitutė“ teka Nemunas ir vaizdingos jo pakrantės dažnai kviečia ugdytinius pasigrožėti  pavasarine  žaluma,  pasiklausyti  įvairių  paukščių  balsų, atpažinti   augalus,   medžius, nusileisti nuo kalniuko rogutėmis.

 

Druskininkų lopšelis—darželis „Bitutė“

Ateities g. 22, Druskininkai

Telefonas: 8-313 53816

El.paštas: koriukas@gmail.com

Druskininkų lopšelis—darželis „Bitutė“. Jeigu turite klausimų, susisiekite telefonu Druskininkuose 53816